EB-5 Regional Center Program Expected to be Extended to September 30, 2018

EB-5 Regional Center Program Expected to be Extended to September 30, 2018

March 22, 2018

Wolfsdorf Rosenthal LLP is pleased to report that an extension of the EB-5 Regional Center Program to September 30, 2018 has been included in in the omnibus appropriations legislation which is expected to be signed into law by President Trump this week.

EB-5区域中心项目以现有法律延期到2018年9月30日的决定已经搭上综合拨款立法,预计本周将由总统签字。

立法案原文:

“《商务部、司法部、国务院以及相关机构拨款法1993年版,SEC 204. 610(b) 条,将2015年9月30日改成2018年9月30日。“

저희 Wolfsdorf Rosenthal LLP에서는, 기존 EB-5 리저널 센터 프로그램을 9/30/2018 까지로 연장하는 미국투자이민 법이 종합세출법안 (omnibus appropriations legislation)에 포함되어 이번주에 트럼프 대통령의 서명을 받아 최종 승인될 것으로 예상된다는 좋은 소식을 전해드립니다.

Wolfsdorf Rosenthal LLP vui mừng thông báo rằng Chương trình đầu tư Regional Center EB-5 được gia hạn  đến 30 tháng 9 năm 2018 đã được đưa vào trong việc ban hành biểu quyết ngân sách của Quốc hội bao gồm nhiều mục dự kiến sẽ được Tổng thống Trump ký kết vào tuần này.

Phần 204. Mục 610 (b) của Bộ Thương mại, Tư pháp và Nhà nước, Tòa án, và Đạo luật Phân bổ các cơ quan liên quan năm 1993 (Bộ luật Hoa Kỳ 8 lưu ý 1153) sẽ được áp dụng bằng cách thay thế ” ngày 30 tháng 9 năm 2018 ” cho ” ngày 30 tháng 9 năm 2015 ”.

 

By | 2018-05-16T21:57:16-08:00 March 22nd, 2018|Blog, EB-5|Comments Off on EB-5 Regional Center Program Expected to be Extended to September 30, 2018

WR is a world leader in global mobility using WRapid, the firm’s immigration management system Powered by Salesforce, to facilitate the movement of talent worldwide.

About the Author: